ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ADAX Basic

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ADAX Basic
Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Basic. Ισχυρή και Υγιεινή Θέρμανση. Οικονομία στην Κατανάλωση.

Θέρμανση με Οικονομική Κατανάλωση

Οι Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Basic, αποδίδουν ταχύτητα την θέρμανση στον χώρο που επιθυμούμε να θερμάνουμε.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο θερμοστάτης να σταματάει την λειτουργία του Θερμοπομπού αρκετά γρήγορα, όταν η θερμοκρασία του χώρου ανέβει, σύμφωνα με την θερμοκρασία που έχουμε ορίσει στον θερμοστάτη.
Έτσι ο Θερμοπομπός λειτουργεί τόσο χρονικό διάστημα όσο χρειάζεται για την άνοδο - και στην συνέχεια για την συντήρηση - της θερμοκρασίας, χωρίς να προκαλεί άσκοπη κατανάλωση.
Η κατανάλωση των Θερμοπομπών ADAX Νορβηγίας είναι οικονομικότερη από τα συστήματα νερού.